Badania Badania

Opublikowane Czerwiec 9th, 2015 | przez Redakcja Jakleczycborelioze.pl

1

Badania boreliozy i metody wykrycia choroby

Borelioza jest chorobą, której przebieg jest bardzo zróżnicowany co w znacznym stopniu utrudnia jej zdiagnozowanie. W pierwszej kolejności o zakażeniu boreliozą świadczy pojawienie się w okolicach ukłucia przez kleszcza zaczerwienia nazywanego rumieniem wędrującym. Zaczerwienie o nieregularnym bądź pierścieniowatym kształcie sygnalizuje zakażenie organizmu bakteriami wywołującymi boreliozę. W takiej sytuacji należy niezwłocznie rozpocząć terapię
antybiotykową, która może powstrzymać rozprzestrzenianie się zakażenie i pojawienie innych objawów.

Początkowe stadium boreliozy

W początkowym stadium, bezpośrednio po pojawieniu się rumienia trudno jest zweryfikować diagnozę za pomocą badania krwi. Bakterie nie zdołały rozprzestrzenić się jeszcze po organizmie, a co za tym idzie przeprowadzone badania mogą nie wykazać obecności przeciwciał we krwi. Przeciwciała pojawiają się w krwioobiegu po około 3-11 tygodniach od zakażenia (najwyższy poziom osiągają około 6-8 tygodnia – wtedy postawienie diagnozy jest najprostsze) , kiedy leczenie boreliozy jest już utrudnione. Wielość objawów i ich teoretyczne niezwiązanie utrudnia stwierdzenie, że pacjent faktycznie jest chory na boreliozę.

Diagnostyka boreliozy

Diagnostyka boreliozy polega na bezpośrednim bądź pośrednim stwierdzeniu obecności bakterii powodujących tę chorobę we krwi pacjenta. W przypadku metody bezpośredniej dokonuje się mikroskopowej obserwacji bakterii znalezionych we krwi pod kątem ich morfologii i genotypu co pozwala określić z jakiego rodzaju patogenami mamy do czynienia. W celu wyodrębnienia drobnoustrojów pobiera się krew od pacjenta i w środowisku laboratoryjnym hoduje szczep bakterii, tak by potem w badaniu mikroskopowym określić z jaką bakterią mamy do czynienia i dostosować metodę leczenia do konkretnego czynnika wywołującego chorobę. Niestety długi czas potrzebny na wyhodowanie odpowiedniej ilości drobnoustrojów (około 3 miesięcy) powoduje, że ta metoda jest rzadko stosowana dla zdiagnozowania zakażenia.

Inne metody badania boreliozy

Drugą grupę metod badania boreliozy stanowi diagnostyka pośrednia polegająca na wykonaniu badań serologicznych przy pomocy metody immunofluorescencji pośredniej, metodą immunoenzymatyczną i techniką Western-blot. Niestety brak jest testu dającego 100% pewności przy określaniu czy faktycznie mamy do czynienia z boreliozą.

Metody pośrednie są istotniejsze w rozpoznawaniu boreliozy. Najpopularniejszą metodą wykrycia tej choroby był kiedyś test ELISA – badania immunoenzymatyczne, umożliwiające krętki bakterii. Test ten stracił w ostatnich latach na znaczeniu w związku z częstym brakiem skuteczności. Błędnie bowiem uzyskiwano wynik dodatni w sytuacjach występowania innych chorób czy stanów zapalnych.

Normy w teście ELISA:
• wynik ujemny – poniżej 9 j. BBU/ml,
• wynik wątpliwie dodatni – 9,1-10,9 j. BBU/ml,
• wynik nisko dodatni – 11-20 j. BBU/ml,
• wynik wysoko dodatni – 21-30 j. BBU/ml,
• wynik bardzo wysoko dodatni – powyżej 30 j. BBU/ml

Test ELISA jest ciągle często wykorzystywany przy dwuetapowym wykrywaniu zakażenia boreliozą. Po uzyskaniu wyniku dodatniego w tym teście przeprowadza się badania jakościowe: test metodą Werstern – blot umożliwiający rozpoznanie bakterii i stwierdzenie z wysokim prawdopodobieństwem czy zakażona osoba wytworzyła przeciwciał bakterii wywołujących boreliozę. Czułość tego testu przekracza 90 %, jednak i w tym przypadku może dojść do mylnego zdiagnozowania boreliozy w miejsce innego zakażenia wirusowego czy bakteryjnego.

Kolejnym sposobem wykrycia krętka borreli jest metoda PCR polegająca na wyodrębnieniu i zwielokrotnieniu materiału genetycznego bakterii co pozwala na wykrycie niewielkich jej fragmentów w tkankach organizmu i płynach ustrojowych.
Niestety istniejące dziś metody wykrywania zakażenia boreliozą dalekie są od ideału i mogą podawać fałszywe wyniki dodatnie. W takiej sytuacji jednak lepiej zastosować leczenie, gdyż nieleczona borelioza w znacznym stopniu obniża komfort życia osoby zakażonej.

BigButton

Tags: , ,
Wróć do góry strony ↑